برنامه های معرفت

برنامه معرفت ۴ – استاد ابراهیمی دینانی

روزهای جمعه ساعت ۱۹ هر هفته شبکه چهار سیما میزبان برنامه گفتگو محوری است که به بررسی اساسی ترین مسائل هستی شناسی و شناخت شناسی می پردازد. قسمت های ابتدایی برنامه (چهل قسمت اول) پیرامون مسائل عقل و عشق و هستی شناسی است و برای کسانی که به دنبال مباحث حکمت و فلسفه به بیان […]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

  2166 بازدید


برنامه معرفت ۳ – استاد ابراهیمی دینانی

برنامه معرفت ۳ – استاد ابراهیمی دینانی

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

  2219 بازدید


برنامه معرفت ۲ – استاد ابراهیمی دینانی

روزهای جمعه ساعت ۱۹ هر هفته شبکه چهار سیما میزبان برنامه گفتگو محوری است که به بررسی اساسی ترین مسائل هستی شناسی و شناخت شناسی می پردازد. قسمت های ابتدایی برنامه (چهل قسمت اول) پیرامون مسائل عقل و عشق و هستی شناسی است و برای کسانی که به دنبال مباحث حکمت و فلسفه به بیان […]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

  2248 بازدید


برنامه معرفت ۱ – استاد ابراهیمی دینانی

تقسیم علم به دو قسم «حضوری» و «حصولی» در فلسفه از آن جهت صورت می گیرد که شیء و مقصود انسان در ادراک می تواند بدون واسطه و بالذات نزد عالم خود حضور داشته باشد یا اینکه با واسطه نزد آن حضور یابد. این مسئله اگر چه در فلاسفه قدیم کمتر مطرح شده یا با […]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

  2682 بازدیدPage 3 of 3123
جستجو
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |