لطایف و حکایات

%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c

فرصتی برای خود شناسی

پس آنها را به مربی پرندگان دربار سپرد تا برای استفاده در مراسم شکار تربیت کند.
یک ماه بعد، مربی نزد پادشاه آمد و گفت که یکی از شاهین‌ها تربیت شده

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

  269 بازدید


%d8%b3%d9%84%d9%81-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c

سلف سرویس زندگی

او با ناراحتي به مردي كه بر سر ميز مجاور نشسته بود نزديك شد و گفت: «من حدود بيست دقيقه است كه در اينجا نشسته ام بدون آنكه كسي كوچكترين توجهي به من نشان دهد

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

  194 بازدید


000-5

لطیفه

– شخصی نزد آیت الله بروجردی رفت و گفت: یکی از طلبه‌های شما جنسی را از مغازه من دزدیده است. ایشان در پاسخ فرمود : « آن دزد عبا و عمامه‌ای را هم از ما برده است. » – از بقراط می پرسن: فرق فلاسفه و ریاضیدانها چیه؟ میگه: ریاضی دانها هر مسئله ای رو […]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

  230 بازدید| | | | | | | | | |
| |