مهدویت و انتظار

%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%a7%db%8c%d8%af

شاید این جمعه بیاید شاید …

شاید این جمعه بیاید شاید …

پرده از غم بگشاید شاید …

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

  1054 بازدید


%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c

گر تو بیایی …

زمین بهشت می شود ….
اگر تو بیایی ….

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

  948 بازدید


01-15

دوازده نقیب

سلمان فارسی رحمه الله گوید: رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: «خداوند هیچ پیامبر ورسولی رانفرستاد، مگر آنکه برای او دوازده نقیب قرار داد. پس نام یازده امام راشمرد

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

  379 بازدید| | | | | | | | | |
| |