روابط عمومی

روابط عمومی

روابط­ عمومی در هر سازمانی، سامانه برقراری ارتباط موثر، نزدیک و سازنده مدیریت سازمان با دیگر بخش ­ها، اعم از بخش­ های درونی و بیرونی است. با برقراری این ارتباط، می­ توان امکان تطابق فعالیت­ های سازمان با نیازهای بیرونی را فراهم آورد.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

  1215 بازدیدجستجو
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |